Usługi na najwyższym poziomie

* SERWIS SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
* INSTALACJE SIECI STRUKTURALNYCH, MONITORINGU
* SPRZEDAŻ PODZESPOŁÓW I OPROGRAMOWANIA
* DORADZTWO

Zasady rejestracji na Platformie PUESC dla potrzeb dokonywania zgłoszeń do rejestru SENT (usługa e-Przewóz)


Jeżeli jesteś:

- podmiotem odbierającym, obowiązanym jedynie do uzupełniania zgłoszenia o informację o odbiorze towarów,
- podmiotem prowadzącym stacje paliw bez względu na formę prawną prowadzonej działalności (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, spółka prawa handlowego)
- przewoźnikiem
powinieneś założyć jedynie konto na Platformie PUESC tylko z podstawowym poziomem dostępu. Nie masz obowiązku rejestrowania się w "usłudze e-Klient".

Podstawowe informacje
Zakładanie konta PUESC i zakończenie dostawy
Zmiana adresu e-mail w systemie PUESC